ВИДЕО ОБЯСНЯВА КАКВО СА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ И КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА НАШЕТО ОБЩЕСТВО

Какво са социалните иновации, какво е значението им за обществата и защо насърчаваме тяхното развитие. Да разсъждаваме заедно ни канят авторите на анимирано видео, показано за първи път на конференцията „Бъдещето на социалните иновации в България“ през март 2023. 

Видеото е създадено в рамките на проекта FUSE по поръчка на Фондация BCause, която е част от международен консорциум (Ирландия, Португалия, Кипър и България).

eu flag small