ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Уебсайтът SOCIAL-INNOVATIONS.CLUB е разработен и се поддържа от АРС в рамките на изпълнението на проект SI PLUS.

АРС се стреми да поддържа и модерира публикуваната информация в сайта така, че тя да бъде надеждна, вярна и актуална. Въпреки това АРС не гарантира и не носи отговорност за публикуваната информация.

Публикувана информация

Информацията в уебсайта може да бъде под различна форма: текст, изображение и др.

Информацията съдържаща се в уебсайта:

  • е само от общ характер и не е предназначен да се занимава с конкретни обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  • не e непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • може да съдържа линкове към други сайтове извън контрола на АРС;
  • не представлява професионален или правен съвет или консултация.

Информацията съдържаща се в определени директории като например Ресурси и Вдъхновяващи практики може да бъде публикувана от външни потребители и отговорността е на регистрираните или нерегистрираните потребители, от които е публикувана, като това може да включва правото за нейното разпространение, авторско право и сходни права.

Публикуваната информация не може да бъде възприемана като официално становище или позиция, както на АРС, така и на финансиращата проекта страна.

Външни линкове

АРС не носи никаква отговорност за информация съдържаща се в страници, достъпни чрез  линкове на уебсайта. АРС не може да гарантира, че информацията съдържаща се в линковете е актуална, точна и надеждна. 

Когато посетителите на уебсайта изберат да последват линк към който и да е външен уебсайт, те напускат уебсайта и подлежат на политиките за бисквитки, поверителност и правни условия на външния уебсайт. Спазването на приложимите изисквания за защита на данните и достъпност на външни уебсайтове, към които има връзки от уебсайта, е извън контрола на АРС и е изрична отговорност на външния уебсайт.