ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРАТА СРЕЩА НА МРЕЖАТА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ПЛЮС – ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНЦИИ“ (SI PLUS)

На 15 февруари 2023 година се проведе втората среща на мрежата „Устойчиво развитие“ по проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции“.

Срещата започна с вдъхновяваща презентация на Блажка Трепетанова, създател на Blagichka – първия ресторант с нулев отпадък в България, която представи своя социално иновативен бизнес с нулев отпадък и каузата на ZeroWave да превръщат отпадъка в ресурс.

Семинарът продължи с представянето на тренинг за енергийна ефективност, проведен от Сузана Пал, предназначен за социални предприятия и неправителствени организации. Соня Зъмф от Baukarussell – консорциум, подкрепян и управляван съвместно от индустриални предприятия и град Виена, разказа на участниците за целите и мисиите на платформата. Тя е фокусирана върху спазването на новите разпоредби в градското строителство и по-конкретно планираните демонтирания.

Срещата имаше няколко основни цели, сред които да засили обмяната на опит чрез примери за проекти и инициативи, да се обсъдят възможностите, които включва зеленият преход, и да се създаде дискурс за устойчиво развитие в контекста на социалните иновации. Разбира се, основна задача пред участниците бе и събирането на едно място на заинтересовани страни от различни области и стартирането на дискусия за това как Националните центрове за компетенции и социални иновации интегрират устойчивото развитие в своя дневен ред.

Събитието бе модерирано от Барбара Уелсбъргър от Jörg Mirtl L&R Social Research.

От страна на Асоциация за развитие на София активно участие взе Деница Лозанова, координатор на проекта.

Проектът „Социални иновации плюс – компетентностни центрове“ се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.