Доклад с изводите от семинар “Дизайн на институционален модел на център за компетенции в сферата на социалните иновации – структура и основни функции” – Благоевград

Този доклад предава основните предложения от участниците в семинара „Дизайн на институционален модел на Център за компетенции в сферата на социалните иновации – структура и основни функции“, който бе организиран от Асоциация за развитие на София в партньорство със “ЗаБлагоевград” на 22 март 2023 г. в Благоевград. В семинара взеха участие 18 социални предприемачи, представители на местни неформални граждански инициативи, НПО, читалища и други.

Семинарът се осъществи в рамките на проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции”, който се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.