МЕНТОРСТВО ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ХИБРИДНИ ЦЕНТРОВЕ И МРЕЖУВАНЕ – ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ ОТ СЕМИНАРА ЗА ДИЗАЙН НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОМПЕТЕНЦИИ, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛОВДИВ

В дейностите на центровете за компетенции да се добави и менторство на социалните предприемачи и иноватори, те да работят както на място, така и онлайн, и да осигуряват мрежуване между всички заинтересовани страни – това са само част от основните препоръки на участниците в семинара на тема „Дизайн на институционален модел на Център за компетенции в сферата на социалните иновации – структура и основни функции“. Събитието се проведе на 16 февруари 2023 година в Пловдив, а организатори бяха Асоциация за развитие на София и Националният алианс за работа с доброволци – Пловдив. Уъркшопът e част от дейностите в рамките на проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции“.

Мероприятието, включващо над 20 представители на организации и социални предприятия от Пловдив и региона, започна с представяне на концепцията за създаване на Център за компетенции в сферата на социалните иновации. Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София, сподели с участниците добри практики от други страни в Европейския съюз, основните подходи спрямо функциите на този тип центрове и какви добри примери за такива центрове има в рамките на европейската общност.

Румен Донев, държавен експерт в Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ на Министерството на труда и социалната политика, разказа за подкрепата на национално ниво спрямо нуждите, свързани с дейностите на социалните предприятия в България.

След първия панел се проведоха и две сесии във формат на работни групи, фасилитирани от Хермина Емирян. В първата участниците трябваше да обособят най-належащите дейности и приоритети пред тези центрове, както и да разпишат план за първите няколко години от дейността им.

Във втората сесия на работа по групи се обсъдиха и няколко други ключови компонента от работата на центровете – юридическия им модел, управленската им структура и плюсовете и минусите от различните нейни форми.

По време на работата по групи се очертаха и други акценти – включването на местния бизнес и висши училища в процеса, подпомагане на търсенето на финансиране за определени кандидати, постоянно и последователно популяризиране на различни социални иновации и други. Пълните резултати от работния процес съвсем скоро ще бъдат описани и публикувани на страницата на Асоциация за развитие на София.

Следващата стъпка в проекта е да се финализира план за създаването на Центъра за компетенции в България, за да се пристъпи към реална работа по осъществяването на такова пространство.

Проектът „Социални иновации плюс – компетентностни центрове“ се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.