СЕМИНАР ЗА ДИЗАЙН НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СЕ ПРОВЕДЕ В БЛАГОЕВГРАД

Асоциация за развитие на София проведе пореден семинар за дизайн на институциоален модел на Център за компетенции в сферата на социалните иновации в Благоевград през тази седмица.

Домакин на събитието бяха NaChe Academy, а в него се включиха представители на местни неправителствени организации, социални предприятия, културни институции и студентски сдружения.

Семинарът включваше лектори от Асоциация за развитие на София и Министерството на труда и социалната политика, а ролята на модератор изпълняваше Хермина Емирян. Събитието започна с представянето на проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции” и проучването на Асоциация за развитие на София и нейните партньори от консорциума SI PLUS за различните дефиниции на понятието „социална иновация“, установените нужди от социални иновации на национално ниво, добрите примери за вече съществуващи центрове от три държави в Европа – Португалия, Франция и Полша, и вдъхновяващите практики в сферата от българска страна.

Румен Донев от Министерството на труда и социалната политика сподели на участниците за основните приоритети на МТСП в сферата на социалните иновации и инструментариума, с който разполага ведомството за подпомагаме на социални предприятия.

В дискусионните панели от семинара участниците обсъдиха възможните целеви групи на такъв център, какви трябва да са приоритетните тематични области на работа, както и какви дейности трябва да извършва той през първата година, както и до края на третата година на работата и развитието му. Бяха обсъдени и възможните форми на управление и юридическите измерения на такъв хъб.

В края на събитието бе представена и платформата social-innovations.club, която вече е достъпна за всеки и представлява най-новото дигитално пространство за социални иновации в България.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.