ОТВОРЕНА ПОКАНА 1 ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ

Вие сте член на гражданското общество (физическо лице или организация), работещ в ключови промишлени вериги за създаване на стойност в областта на храните, водата и хранителните вещества, текстила, пластмасите и опаковките? Смятате ли, че разполагате с технологично решение за постигане на социално въздействие и системна промяна в промишлеността, за което жадувате?


Проектът SoTecIn Factory, финансиран от ЕС, стартира първия си кръг от отворени покани за социални иноватори за своята програма на стойност 3,3 млн. евро, подкрепяща социални иновационни предприятия с мисия във водещата индустрия към преход към нисковъглеродна и кръгова икономика чрез устойчиви решения, използващи по-високи R кръгови стратегии.
В рамките на отворена покана 1, 25 европейски социални иноватори ще получат до 15 000 EUR за своите идеи като решения на кръгови предизвикателства в контекста на конкретната мисия на проекта (или конкретен проблем, предложен от кандидата, или избран от едно от кръговите предизвикателства, идващи директно от индустрията). От тази група, 15 иноватори ще се включат в предпазарна технологична демонстрация с допълнителна финансова подкрепа в размер до 85 000 EUR. Освен безвъзмездното финансиране, бенефициентите ще получат допълнителна подкрепа за обучение, наставничество и партньорско участие и пилотно разработване, както е описано подробно по-долу.


Можете да се запознаете с подробностите тук: https://sotecinfactory.eu/open-calls/open-call-1-for-social-innovators/