Столична програма „Социални иновации“ на Столична община

Първата по рода си общинска програма за насърчаване на социални иновации, програмата на Столична община “Социални иновации” стартира през 2019 година по инициатива на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Проектът цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи чрез стимулиране на създаването и осъществяването на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

От старта на програмата досега програмата е финансирала 76 проекта на различни организации, които имат за цел подпомагане и насърчаване на социалните иновации на територията на Столична община.  

През 2022 година финансовият инструмент предостави финансиране на 19 проекта за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв. Допуснатите инициативи включваха дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината.

  • Инструментариумът на социалните иновации е ключов за развитието на София като град с множество възможности за всички социални групи, особено за тези, които обикновено имат ограничен достъп до пазара на труда.

  • https://www.sofia.bg/en/program-social-innovation