СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ДИНАМИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ

Работна среща със социални предприятия от София бе първото събитие, което се проведе в иновативното пространство на Български център за нестопанско право, обзаведено с продукти на самите социални предприятия. Инициатива е на Асоциация за развитие на София и Български център за нестопанско право и цели да подкрепа дейности, насочени към развитието на града като място с активни и ангажирани общности.

Серията от дискусии започна със социалните предприемачи, проблеми и възможности за разширяване и развитие на социалните иновации, споделяне на опит и обединение в мрежи за надграждане на иновативната екосистема.

Изводите от дискусията ще бъдат взети предвид при изграждането на дизайна на структура и функции на Националния център за компетенции в сферата на социалните иновации.

Проектът „Социални иновации плюс – компетентностни центрове“ се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.