Проект “Играем твоята история”

Проект „ИГРАЕМ ТВОЯТА ИСТОРИЯ” предлага тестване на идеята за изграждане на проактивна гражданска общност чрез въвличането на зрители с различна възраст и социален статус в търсене на стратегии за решаването на споделени реални младежки проблеми.

Проектът осъществи периодични онлайн представяния на 6 форум театрални представления, 4 от които са създадени по споделени от младите зрители конфликтни ситуации. Начинанието привлече вниманието на обществото върху приоритетната необходимост от спешно решаване на тревожещи младите хора проблеми и същевременно ще представлява неформално гражданско образование на тийнейджъри ,между 12 и 18 години в толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в решаването на касаещи ги проблемни ситуации.

  • При въвличането на млади хора по един интерактивен и интересен за тях начин, успяваме да създадем у тях оставаща идея за основите на гражданската активност.

  • https://theatretsvete.eu/igraem-tvoyata-istoriya/