ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Българските представители в двата европейски консорциума SI PLUS и FUSE, които работят за създаването на Център за компетенции и в България участваха в работна среща с Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, Цветан Спасов, директор на УО на ОПЧР и техните екипи, за да обсъдят напредъка в изготвянето на модел на структура и функциониране на Център за компетенции в областта на социалните иновации в България.

Деница Лозанова и Светлана Ломева представиха междинните резултати от изследването на екосистемата на социалните иновации в България и опита в ЕС, направено от екипа на АРС, както и първите идеи за рамката на модела на Центъра. В следващите месеци чрез дизайн семинари на различни места в България ще валидираме идеите за структура, съдържателен обхват, тематични приоритети на бъдещия Център, така че да е от полза за екосистемата на социалните иновации.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.