Новите технологии в подкрепа на социалната работа с деца и семейства

Като резултат от обособяването на дигитален център за социални услуги, в рамките на 6 месеца, постигнахме 700 консултации (онлайн); 100 виртуални домашни посещения; 40 групови сесии (онлайн) за приблизително 500 потребители, включително групи за взаимопомощ на приемни родители и кандидат осиновители; обучение на 10 родители на деца със затруднения в развитието и увреждания; възможност за избор на потребителите как да получават услугите (присъствено или онлайн) в зависимост от ситуацията в страната; провеждане на групови и индивидуални супервизии на екипа. Разширихме подкрепата чрез ДАК (специализиран софтуер), първоначално към 5 деца с говорни и езикови нарушения или двигателни затруднения по отношение на фината моторика. 

  • Дигитализирането на услугите ни позволи достигане до по-голям брой хора и създаде възможности за разпространението на нашите услуги и социални инструменти до повече деца в нужда от тях.