НАД 20 ЕКСПЕРТИ И АКТИВИСТИ СЕ СЪБРАХА ВЪВ ВАРНА, ЗА ДА ОБСЪДЯТ ИДЕИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ С АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ

На 29 юни във Варна се проведе семинар, организиран от Асоциация за развитите на София, чиято основна цел беше дискутирането на различни идеи, свързани със създаването на център за компетентност, който да подпомага социални иновации.

Събитието се проведе под наименованието „Дизайн на сценарий за създаване на център за компетенции в сферата на социалните иновации – структура и основни функции“. То е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. Семинарът се проведе в Социалната чайна в град Варна.

Над 20 социални предприемачи, представители на местната власт, представители на организации за изграждане на капацитет, членове на академичните среди и представители на публичната администрация от Варна, Велико Търново, Габрово и София дискутираха и дебатираха теми, свързани със създаването и организацията на изцяло нов център за социални иновации и неговите основни функции. Гости на събитието бяха и представители на унгарската Агенция за технологично развитие на индустриите (IFKA), която е международен партньор на АРС по този проект. Те представиха резултати от проучвания в сферата на социалните иновации, политики и практики за подкрепа в Унгария.

Деница Лозанова, мениджър на проекта, представи проучване, което проследява работата на подобни центрове и структури из Европейския съюз, както и основните изводи от изследването на проекти и подходи към социалните иновации, което Асоциация за развитие на София изготви. Тези аналитични доклади могат да бъдат прочетени тук.

Проектът е с обща продължителност от 24 месеца и включва институции и организации от държави с различни нива на икономическо развитие и разнороден опит в сферата на социалните иновации.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.