МРЕЖАТА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ПЛЮС – ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНЦИИ“ (SI PLUS) С ВТОРА СРЕЩА

Социалните иновации са ключов елемент от новата иновационна рамка, необходима за устойчивото развитие. Те повишават отчетността на мерките, свързани с устойчивото развитие, и дават възможност на различни групи да участват в зелената трансфомация.

Ето защо в рамките на проекта SI PLUS бе създадена тематична мрежа „Устойчиво развитие“. В рамките на тази мрежа ще се наблегне върху взаимовръзката между социалните иновации, зелените работни места и политиката на пазара на труда. Освен това, в контекста на ЕСФ+, зелените преходи играят решаваща роля, когато става въпрос за насърчаване на умения за зелената икономика и съответно преквалификация и повишаване на уменията. Системите за образование и обучение са в основата на една по-зелена Европа и секторите, свързани с околната среда, климата, енергията и кръговата икономика/биоикономиката, се нуждаят от повишаване на квалификацията на работната сила – необходимост, която вече е отразена в основните стратегии на нашето време.

По отношение на тези аспекти, целите на тази среща са:

– Да съберете заинтересовани страни от различни области и започнете дискусия как Националните центрове за компетенции и социални иновации интегрират устойчивото развитие в своя дневен ред;

– Да засили обмяната на опит чрез примери за проекти и инициативи;

– Да се обсъдят възможностите, които включва зеленият преход;

– Да се създаде дискурс за устойчиво развитие на сцената на социалните иновации.

Линкът за регистрация на срещата и още полезна информация можете да намерите тук.

Проектът „Социални иновации плюс – компетентностни центрове“ се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.