МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ SI PLUS СЕ СЪБРАХА В СОФИЯ

Напредъкът в създаването на Национални центрове за компетентност за социални иновации в Австрия, България, Словакия и Унгария бе фокуса на дискусиите по време на Седмата партньорска среща по проект SI PLUS, която се проведе в София на 27 март 2023. Партньорите споделиха основните предизвикателства, пред които са изправени, както и резултатите от скалирането на социални иновации на местно и транснационално ниво.

Концепцията и програмата за финалното събитие по проекта, което ще се проведе в Будапеща през юли 2023 също бе обсъдена.