Кризата като възможност

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните здравни, социални и икономически измерения, постави на изпитание начина на функциониране на огромен брой организации, изостри съществуващи проблеми и подчерта потребност от изцяло нови услуги. Доведе както до мобилизиране на хора, организации и институции в помощ и подкрепа за преодоляване на кризата и нейните последици, така и до дистанциране и разпад на съществуващи екипи и общности.

Пандемията ни показа колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и обществото. Цифровите технологии играят ключова роля за икономическото възстановяване.

Затова, създадохме пилотна програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да подкрепим граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогнем тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви. Важно е този процес да е постоянно съпътстван от изграждането на общности в период, в който, както извънредната ситуация показа, само и единствено общността и социалното сплотяване бяха начин за преодоляване на предизвикателствата.

Предложената Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включваше две направления:

       – Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации

       – Направление 2: Развитие на общности 

Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации

То целеше да подпомогне финансово и методически трансформацията на съществуващи организации към по-устойчиви дигитални модели на функциониране и да подкрепи разширяването на дейността им он-лайн чрез адаптиране на нови бизнес модели на предоставяне на стоки и услуги, както и трансформация на дейността в съответствие с новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.

Програмата подкрепи дейности за:

  • Развитие на нови дигитални модели и подходи на работа, насочени към бенефициентите на организациите, ползвателите на услуги, потребителите на стоките, които организациите създават.
  • Адаптиране към дигитално представяне на дейността на организацията, създаване на нови или подобряване на дигиталните услуги, предоставяни от организациите.
  • Обучения и изграждане на квалифициран екип, за изпълнение на основни или допълнителни дейности на организацията, които са свързани с предлагане/предоставяне на дигитални продукти и услуги.

Предлаганата подкрепа беше:

  • Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.
  • Менторство и методическа помощ при изпълнение на проекта.

Направление 2: Развитие на общности

Наложената социална дистанция и новата реалност на ежедневно функциониране, както в периода на извънредно положение така и в последващия период на поетапно разхлабване на противоепидемиологичните мерки, доведе както до мобилизиране на хора, организации и институции, така и до дистанциране и разпад на съществуващи екипи и общности. Тяхното възстановяване и утвърждаване в период на задаваща се социална и икономическа криза бе от съществено значение за по-лесното преодоляване на тези кризи.

Програмата ще подкрепи дейности за:

  • Подкрепа и развитие на общности, които насърчават обмена на идеи, споделянето на ценности, сплотяването, взаимодействието между хората, съвместните инициативи
  • Противопоставяне на речта на омразата и разделението, дезинформацията и подвеждащите и заблуждаващи новини и пропаганда, които разделят и разединяват и сеят напрежение и противопоставяне
  • Дигитална демокрация, участие, консултации, вземане на решения – устойчиви и гъвкави методи за включване на гражданите в значими разговори за града.

Предлаганата подкрепа беше:

  • Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.
  • Менторство и методическа помощ при изпълнение на проекта.