ИНФРАСТРУКТУРА В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, БЕ ТЕМАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЕНИЦА ЛОЗАНОВА ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУРОДНАТА СРЕЩА НА ТЕМАТИЧНАТА МРЕЖА „АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“

Международната среща на тематичната мрежа „Администриране на социални иновации“ , организирана в рамките на проект  Социални иновации плюс – центрове за компетенции“ (SI PLUS ) се проведе онлайн на 27 юли. В срещата партньорите по проекта представиха идеите си и проектите си за създаване на инфраструктура в подкрепа на създаването и развиването на социалните иновации.  

По време на срещата Деница Лозанова, директор ”Развитие” в Асоциация за развитие на София и мениджър на проекта SI PLUS за България, сподели с представителите на организации, социални предприятия и институции от различни държави от Европа за българския опит в проектирането на инфраструктура за социалните иновации.

Резюме от представянето можете да прочетете ТУК.

Проектът се съ-финансира от Европейската програма за заетост и социални иновации.