ЗА НАС СЪВМЕСТНОТО СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ Е МИСИЯ!

Споделяме с вас малко повече от процеса по съвместно създаване на концепция за структурата и функциите на Националния център за компетенции и социални иновации в България в рамките на проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)“.

През последната година и половина направихме редица онлайн срещи, дизайн семинари, събрахме над 150 представители на неправителствени организации, институции и други заинтересовани страни в множество градове из България.

Повече от този процес можете да видите във видеото:

Проектът “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)” се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.