Дигитализиране на комуникационния процес с ползватели на кучета асистенти и водачи

През 2020 година успяхме да осигурим на екипа ни 7 преносими компютъра с лицензиран софтуер за последваща дистанционна работа с ползвателите на кучета – водачи и асистенти. По същата причина започнахме да използваме и Google Classroom –  за да надградим дигиталните умения на ползвателите на кучета водачи и асистенти, които са традиционно дигитално грамотни. 

  • Осигуряването на помощ и съвети чрез дигитална среда на ползвателите на кучета - водачи и асистенти дава много повече възможности за продължителна работа с тях и техните кучета, както и осигурява един по-продължителен поглед върху развитието на всяко куче и прогреса му.