ВЕЧЕ РАБОТИ ПЪРВИЯТ В БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПРОГРАМАТА НА ЕС ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Националната контактна точка за заетост и социални иновации в България официално представи своя нов уебсайт. Програмата EaSI, част от ЕСФ+ (Европейски социален фонд+) на ЕС, вече има своя първи инфоцентър в България, с което се цели и увеличението на броя на българските бенефициенти по нея.

Информационният център EaSI България е управляван от Фондация BCause в партньорство с Асоциация за развитие на София.

Министeрство на труда и социалната политика, СИС Кредит и Тръст за социална алтернатива са асоциирани партньори. Проектът e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години.

Уебсайтът се намира на адрес https://easi.bcause.bg/. В него могат да бъдат намерени актуалните процедури за финансиране, по които могат да кандидатстват компании, организации и институции от България, както и друга полезна информация в областта на социалните иновации. В сайта има и секция „Ресурси“, в която могат да бъдат намерени различни помощни документи, които да подпомогнат разбирането на програмата и кандидатстването по нея.

През следващите две години информационният център ще продълкжи работата по полуряризирането на програмата, като ще предоставя онлайн и на живо консултации и ще организира информационни събития за нейните специфики.

Проектът EaSI e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години. (2022-2024).