АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПУБЛИКУВА ПЛАН-КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Асоциация за развитие на София публикува своя План-концепция за създаване на Национален център за компетенции за социални иновации в България по проекта “Социални иновации плюс – център за компетентност”. Проектът се фокусира върху подготовката на основите на националните центрове за компетенции в областта на социалните иновации. Тези центрове са стратегически разположени, за да подпомагат управляващите органи и институции при планирането и изпълнението на програмите за субсидии, насочени към стимулиране на социалните иновации. Освен това те предоставят ценна подкрепа на социалните иноватори, позволявайки им да извлекат максимални ползи от тези програми. Освен това чрез дейности за създаване на мрежи и обмен на знания центровете за компетенции подпомагат други центрове да станат по-ефективни в съответните области.

Създаването на такива центрове се превърна в значимо начинание, подкрепяно от Европейската комисия, насочено към насърчаване на социалните иновации в целия Европейски съюз. Сред шестте проекта, подкрепени от ЕК, SI PLUS се откроява като пионерска инициатива. За период от две години, от май 2021 г. до юли 2023 г., SI PLUS обедини организации за социални иновации, изследователски центрове, управляващи органи на ЕСФ и други партньори, за да проектират и развият центрове за компетентност.

Пълният текст на плана за действие можете да намерите ТУК.

Проектът се съ-финансира от Европейската програма за заетост и социални иновации.