АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И ФОНДАЦИЯ BCAUSE ПРОВЕДОХА УЕБИНАР ЗА ПРОГРАМАТА НА ЕС ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ИНИЦИАТИВАТА ALMA

На 9 февруари 2023 година Асоциация за развитие на София и Фондация BCause проведоха информационен уебинар, чиято основна цел беше да разясни на представители на заинтересовани организации от България спецификите по кандидатстването и изпълнението на проекти по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации, както и по-конкретно ALMA – отворената програма за мобилност и подпомагане на младите хора, които нито са в системата на образованието, нито работят. Индикативният бюджет на програмата е 15 млн. евро, а този на индивидуалните проекти по ALMA e между 300 и 600 хил. евро.  

Близо 30 представители на различни организации от сектора се включиха в онлайн събитието, което беше водено от Деница Лозанова и Снежина Гъбова от Асоциация за развитие на София и Пенка Цветкова от Фондация BCause. Водещите на уебинара детайлизираха особеностите около кандидатстването, финансирането и изпълнението на проекти в рамките на Програмата на ЕС за заетост и социални иновации.

По време на събитието бе официално представен и новият информационен център на програмата, който съществува от края на 2022 година и е създаден от Фондация BCause в партньорство с АРС. В онлайн платформите на Центъра всички заинтересовани страни могат да се запознаят с новостите около програмата и други интересни възможности за организации и социални предприятия. Това те могат да правят чрез уебсайта, Facebook страницата и LinkedIn профила на Центъра.

Проектът “Национална контактна точка за заетост и социални иновации (ЗиСи)“ e финансиран от Европейския съюз и е с продължителност две години. (2022-2024).