Анализ на приоритетите, посветени на социалните иновации, в рамките на програмите на ЕСФ+ (2021-2027 г.)

Настоящият доклад е изготвен като част от дейностите на Общността на практиците по социални иновации (SI CoP) на ЕСФ+ за социални иновации – една от петте общности на практиците, които имат за цел да улеснят международното сътрудничество за насърчаване на трансфера и разширяването на социалните иновации в рамките на инициативата “Социални иновации+” на ЕСФ.
Целта на доклада е да се разбере по-добре как държавите членки (ДЧ) са използвали възможността да отделят специален приоритет за подкрепа на социалните иновации. Очаква се анализът на набора от идентифицирани подходи, включващ както прилики, така и разлики, да подобри разбирането на всяка от заинтересованите страни.

Това, от своя страна, следва да улесни и подобри взаимния обмен, сътрудничеството и партньорското обучение между управляващите органи на ЕСФ+ в рамките на дейностите за транснационално сътрудничество на СП.