Go4DiGreen Обучителна платформа и ресурси

Проектът Go4DiGREEN има за цел да увеличи възможностите за заетост на новодошлите в ЕС чрез укрепване на техните дигитални и предприемачески умения в зелената икономика. По този начин проектът допринася за Европейската зелена сделка.

Основните компоненти на проекта се основават на ориентиран към хората подход с акцент върху достъпността и изграждането на капацитет:

1) Дизайн мислене: дигитални насоки за овластяване на потенциалните зелени предприемачи за целевата група от професионални обучители.

2) Схема за сертифициране – Европейски зелен предприемач за целевите групи предприемачи и професионални обучители – „ECQA Сертифициран обучител по предприемачество за бежанци в зелена икономика“.

3) Достъпни учебни материали, за да сертифициране европейски зелени предприемач – „ECQA сертифициран европейски зелен предприемач“, целевата група от бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификации като предприемачи в зелената икономика.

4) Дигитална платформа за професионално обучение – Зелен предприемач за бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификация като предприемачи в зелената икономика.

Ресурси за НПО:

Насоки – провеждане и оценка на интервюта с бежанци (няколко езика, изтеглете скоро)
Сертифициране – като обучител по предприемачество на бежанци (няколко езика, изтеглете скоро)
Skillcard (само на английски, изтеглете скоро)
Указания за достъпност (Изтегляне на английски)

Ресурси за предприемачи:

Програма за обучение
Сертифициране за новодошли
Карта за уменията

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Erasmus+ Logo

ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СЪДЪЖРАНИЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОДОБРЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО ОТРАЖАВА ВЪЗГЛЕДИТЕ САМО НА АВТОРИТЕ И КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЪРЖИ ОТГОВОРНА ЗА КАКВОТО И ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В REIN.