ALMA Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 15 МАРТ 2023 ГОДИНА

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) е европейска инициатива за социално овластяване на млади хора на възраст между 18 и 29 години, незаети с работа, учене или обучение (NEET).

ALMA предлага на тези млади хора консултиране в тяхната родна страна, последвано от контролирано, свързано с работата обучение в друга държава-членка на ЕС, с цел подпомагане на интеграцията им на пазара на труда и обществото в родната им страна. Поканата също така допринася за целите на Европейската година на уменията – 2023, като насърчава развитието на умения, които дават възможност на хората да се справят успешно с промените на пазара на труда и да се ангажират пълноценно в обществото.

Крайният срок за кандидатстване през този период е 15 март 2023 г. Повече информация можете да намерите тук:
https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/social-innovation-grant-scheme/esf-social-innovation-alma-call/1086