Създаване на дигитално студио на Single Step

По време на COVID-19 пандемията организацията довършим изграждането на дигитално студио. Създаването на такова студио подпомогна дигитализирането и улесняването на достъпа на различни групи от хора до събития на организацията, с което постигна достигане до по-голяма група от хора, които имат нужда от услугите на организацията, особено по време на пандемията.

  • - Дигитализирането на една част от събитията на организацията позволява по-лесен достъп на по-голяма група от хора до събитията на организацията
    - Създаването на дигитална среда увеличава мрежата от партньори и съмишленици на една организация