Социални иновации: политики и практики, изграждане на мрежи (Унгария)

Тази презентация на IFKA представя състоянието на социалните иновации в Унгария – от политиките и практиките до процеса на изграждане на мрежи. Тя беше представена по време на семинар за проектиране на структурата и функциите на центрове за компетентност, организиран от Асоциация за развитие на София във Варна, България, през 2022 г.