СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СЪБРАХА ЕКСПЕРТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ В СОФИЯ НА 28 МАРТ 2023 Г.

Събитието „Бъдещето на социалните иновации в България“, което се проведе на 28 март в София, събра повече от 80 експерти от областите на социалното предприемачество, бизнеса, финансите, активизма за въздействие и публични власти, за да обсъдят бъдещето на социалните иновации и ролята на центровете за компетентност.

Домакини на конференцията бяха Reach for Change – България, фондация BCause, Бизнес институт, Клийнтех България, Център за нестопанско право и Асоциация за развитие на София. Организациите са част от транснационалните проекти FUSE и SI PLUS, работещи за създаването на Национални центрове за компетенции за социални иновации в България и други европейски държави.

Конференцията беше чудесна възможност и за представяне на резултатите от транснационалното сътрудничество в рамките на проекта SI PLUS. Барбара Уилбесберг и Йорг Миртл от Австрия споделиха с участниците в събитието основните изводи и резултати от работата на транснационалните мрежи  в сферата на администриране на ЕСФ+ за подкрепа на социални иновации, социални иновации и устойчиво развитие, бедност и включване, създадени в рамките на SI PLUS.

Експерти от приемащите организации обсъдиха с присъстващите ролята на социалните иновации, както и как те могат да бъдат използвани за създаване на по-справедливо и устойчиво бъдеще и представиха модели на структура, мисия и функции на Центъра за компетентност, който ще бъде създаден в България, които бяха съвместно проектирани по време на една година съвместна работа със заинтересовани страни в различни български градове.

Участниците в конференцията обсъдиха, че за насърчаване на социалните иновации е от съществено значение създаването и поддържането на центрове за компетентност. Тези центрове ще могат да предоставят ресурси, насоки и подкрепа на онези, които се опитват да създадат иновативни решения на обществените предизвикателства. Те ще служат и като платформи за сътрудничество между частния, обществения и социалния сектор. Конференцията завърши с ангажимента на участниците да работят заедно за създаване на по-справедливо и устойчиво бъдеще. Те се съгласиха да работят за създаването на центрове за компетентност и да намерят начини за сътрудничество и споделяне на ресурси с цел насърчаване на социалните иновации.