СЕМИНАРЪТ „ДИЗАЙН НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ – СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ“ ОРГАНИЗИРАТ АРС И НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ – ПЛОВДИВ

Асоциация за развитие на София и Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив организират семинар на тема: „Дизайн на институционален модел на Център за компетенции в сферата на социалните иновации – структура и основни функции“ на
16 февруари 2023 г. от 9.30 ч до 14.00 ч. в залата на Национален алианс за работа с доброволци, ул. „Димитър Цончев” 11 , ет. 4 в гр. Пловдив.

На семинара екипът на Асоциация за развитие на София ще представи проучването на подобни структури на такива центрове в други Европейски държави, както и основните изводи от изследването на проекти и подходи към социалните иновации, което се проведе през изминалата година.

Следващата стъпка в проекта е да се финализира план за създаването на Компетентностния център в България, за да се пристъпи към реална работа по осъществяването на такова пространство. По времето на събитието ще се обсъдят и различни възможности за финансиране на социалните иновации в България.

Проектът SI PLUS се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.