Ръководство за мониторинг и оценка на социалното въздействие на социалните иновации (Словакия)

Този методологичен и приложен документ служи като ценен инструмент за разработване на
система за мониторинг и оценка на социалното въздействие на социалните иновации. Той служи като основа за цялостно разбиране на мониторинга и оценката на социалното въздействие, на
избора на методи за събиране на данни, създаването на система за събиране на доказателства и
анализ на социалното въздействие.