Резюме на доклада за състоянието на екосистемата за социални иновации в Словакия

Документът “Доклад за състоянието на екосистемата за социални иновации в Словакия” е създаден в рамките на транснационалния проект “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който се изпълнява от Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словакия в рамките на транснационален консорциум от организации от Австрия, Унгария и България с подкрепата на средства от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации.