Резултати от дейностите по картографиране на социални иновации в Унгария

Този доклад има за цел да картографира и установи инструментариума за подкрепа на социалните иновации в Унгария, дефинирането на тяхната концепция и фокус и установяването на заинтересованите страни в сферата.