Важно събитие в календара на столицата е премахването на Виетнамските общежития и настаняването на новодомци в новопостроените общински жилищни сгради във Факултета. Проект „Ново начало“ има за цел да работи за създаването на общност от новонастанените семейства, да подкрепи процеса на тяхната адаптация и вписване в новата социална ситуация, да насърчи диалога и укрепването на комуникацията вътре в общността и между различните общности в квартала.

Дейностите по проекта подпомагат процеса за създаване и тестване на механизми за участие на новодомците в местното самоуправление. Чрез „дигитален мост“ между активно работеща гражданска организация, местната власт и жителите на квартала, проектът работи за постигането на активно гражданско участие и формиране на структури за самоуправление с цел подобряване на благополучието на социално слабите семейства настанени там, осигуряване на добро стопанисване на новопостроените общински жилища, и намаляване на рисковете от разпространение на COVID 19.

  • Местните общности са ключов фактор в социалното включване на нови за общността хора. Дигитализацията на някои от аспектите на проекта подпомогна за по-голямото му разпространение сред общността и по-лесното разбиране на по-широк кръг от хора за неговите цели.