ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЯЗВИМИТЕ МЛАДЕЖИ, ОСОБЕНО НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО НЕ СА ТРУДОВО ЗАЕТИ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETs)

Споделяме с Вас покана за информационна среща за процедурата по кандидатстване за “Социални иновации за повишаване на квалификацията на уязвимите младежи, особено на младите хора, които не са трудово заети, не учат и не се обучават (NEETs)”.

Срещата ще се проведе онлайн на 19 декември 2023 г. (вторник) от 10:00 до 13:00 ч. централноевропейско време. По време на информационната сесия ще имате възможност да се запознаете с целта на програмата, допустимите бенефициенти и дейности, бюджета, критериите, процесите на оценка и подбор и други.

Регистрацията е отворена до 17 декември (неделя) тук: https://www.surveymonkey.com/r/6FTJPWL