Платформата Тук-Там Buddy

Платформата предоставя полезни съвети за живота и административните стъпки след завръщане на българи и чужденци в София и България, с което спомага за информиран избор и по-лесна адаптация. Дигитализацията на Тук-Там Buddy даде възможност на новозавърналите се и обмислящите завръщане да се свържат с други, които са минали по този път и искат доброволно да помагат в социално, професионално и образователно отношение. Допреди потребителите в Тук-Там платформата можеха да се възползват от различни услуги и информация, но не взаимодействат помежду си. С такива подобрения успяхме да им дадем такава възможност и да създадем среда, която стимулира помагането на други хора.

 

1) Подобрение на профилите на хората с възможност за маркиране на “Искам да съм Buddy” и секция, която уточнява с кои дейности е готов човек да помогне;

2) Разработване на функционалности за търсене на потребители по различни критерии — място на живот (град и държава), образователна степен и университет, професионална сфера и т.п.;

3) Система за съобщения между потребители, които не са свързани контакти, но искат да комуникират за свързване като Buddy-та;

4) При добавяне на Buddy, потребител да може да опише в кратко съобщение защо търси помощ, което ще увеличи шанса за приемане на поканата;

5) Създаване на страница, която обяснява какво е да си Тук-Там Buddy и насърчава хората да търсят или бъдат такива;

6) Създаване на страница за проследяване на заявките да станеш Buddy;

7)Поверителността и сигурността на личните данни и комуникация налагат и инвестиция в по-сериозна инфраструктура — ползване на втори сървър за бекъп на данни, защитни стени за сигурност на данните, автентикация на потребители и т.п.

8) · Продължаваща поддръжка на новите разработки и поддържане на нивото на сигурност на данните

  • Комуникацията между потребителите в една мрежа я засилва и създава повече възможности за взаимодействие, които преди не са били възможни.

  • https://tuk-tam.bg/buddy