Партиципативна оценка на пилотни дейности на Центъра за компетенции и препоръки за развитие

Докладът се фокусира върху оценката с участието на изпълнителите на
пилотните дейности на Националния център за компетенции и социални иновации в
България и дава препоръки за корекции