КОНСОРЦИУМИТЕ SI PLUS И FUSE С ОБЩ УЪКРШОП ЗА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОМПЕТЕНЦИИ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

На 8 февруари се проведе уъркшоп за създаване на модел на управление на Център за компетенции и социални иновации. Срещата беше организирана и проведена от двата големи европейски консорциума – SI PLUS и FUSE. В нея се включиха представители на Фондация BCause, Cleantech Bulgaria, The Business Institute, Български център за нестопанско право и Асоциация за развитие на София.

От страна на АРС участник беше координаторът на проекта SI PLUS Деница Лозанова, която взе активно участие в разискванията по модела и функционирането на тези центрове.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.