ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

С този проект адресирахме належащата нужда от осигуряване на качествена и ефективна комуникация с глухите хора по време на кризисни ситуации, чрез която да се преодолеят препятствията в комуникацията, да се подобри медийната им грамотност и да се стимулира гражданската им отговорност и активност.

Проектът включва две основни насоки:
(а) усъвършенстване на колективните умения в общността за обработка, оценка и разпространение на информацията
(б) създаване в общността на ефективна система от жестове за точно и ясно отразяване на събитията по време на извънредни и кризисни ситуации.

  • COVID-19 показа ясната нужда от разработване на ефективна система за точно ясно отразяване на събитията по време на извънредни ситуации, особено в глухонямата общност. Затова проектът се оказа особено полезен във връзка с по-лесното разпространение на достъпна информация за тези общности.