ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД + С НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА НА ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Европейската комисия обяви изцяло нова възможност за кандидатстване по схемата за мобилност на EURES Targeted Mobility Scheme, финансирана от направлението за заетост и социални иновации EaSI, част от Европейски социален фонд +.

EURES TMS е създадена, за да подкрепя действията, свързани с намиране на работни места от хора, над 18 години, търсещи работа в рамките на ЕС и ЕИО (Норвегия и Исландия).

Групата на търсещите работа, включва най-уязвимите групи – тези, които имат ограничен достъп до заетост и до трудовия пазар. Общата цел на настоящата покана е да осигури 4000 работни места за периода на реализирането й.

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2023 г., а повече информация можете да видите тук: https://easi.bcause.bg/…/nova-pokana-za-kandidatstvane…