Дигитализиране на социалното предприятие на Айс Оупън ЕООД

Айс Оупън ЕООД е социално предприятие и управлява марката Stanimira’s Chocolate house. Компанията има няколко области на дейност: произвежда висококачествени шоколадови изделия ръчно – бонбони, шоколадови фигури, шоколадови блокчета и доставя на клиентите. Компанията организира и различни събития като фирмени презентации, тиймбилдинги, обучения за малки групи, спортни и благотворителни събития в подкрепа на социални каузи. Шоколадовата къща Stanimira е специализирана в висококачествени занаятчийски шоколадови бонбони, направени с грижа и фини пресни съставки, за да осигурят вкусен вкус на всяко парче.  Техноогичното решение, което приложихме, включва придобиване на софтуер и хардуер за развиване на капацитет за провеждане на онлайн обучения и събития: камера и статив, преносим компютър и друго видео оборудване и софтуер за обработка на видео съдържание. Дигитализиране на работата на компанията – разработване на електронна ERP система и закупуване на необходимото оборудване. По тази дейност осъществихме закупуване на консултантска услуга и облак за интегриране на функционалността за всички отдели и магазин в компанията в една софтуерна система и устройства, които да се използват, за да функционира системата. Бе наета и консултантска компания за разработване на професионална ERP система, която да предлага ресурси и планиране на ресурси като инструмент за прогнозиране на нуждите на стоки и материали и инструменти за: (1) планиране на доставките (2) производство – използвайки иновативния инструмент Foodpairining Tool (3) продажби. Специализиран приятелски интерфейс, модерна хардуерна система за продажба на дребно със сензорни екрани. 
  • - Дигитализацията улеснява предоставянето на услуги
    - Чрез нея успяхме да включим по-активно и комфортно включване на хора от различни групи в процеса на работата на социалното предприятие