“Да бъдем на една страница”

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради недостъпност на новинарските сайтове и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини.

Проектът “Да бъдем на една страница” включваше създаването на информационен портал blinfo. Съдържанието на сайта се подготвя от незрящи за незрящи, тъй като те най-добре разбират и могат да говорят за проблемите на целевата група. Новините и статиите са с фокус върху проблемите, породени от COVID 19, както и върху това какви са възможностите за справяне. Поставят се и теми и проблеми, с които незрящите ежедневно се сблъскват. С един такъв проект ще търсим консолидация и ще се опитваме информационно “незрящите” да са на една страница с цялото общество.

  • Създаването на мрежа, която се поддържа от незрящи за незрящи хора въвлича в процеса по създаване и усвояване на новинарско съдържание повече хора от общността на незрящите, с което вдига тяхната ангажираност, както и информираност за определени процеси.

  • https://blinfo.bg/