Дарителство по ведомост на Bcause Foundation

Дарителството по ведомост е проект на Фондация BCause от 2001 година и представлява система, в която има включени работодатели, техни служители-дарители и получатели- НПО. Ролята на BCause e в промоцията на проекта и включване на нови фирми, дарители и получатели и администриране на процесите. Дарените средства постъпват по сметка на фондацията и следва текуща обработка – от източника фирма/дарител финансовите потоци се разделят и групират по нов признак – получател. 

  • Изводи от Bcause Foundation:
    Дарителството по ведомост е все по-силно застъпено в големи и малки компании в България. Колкото повече фирми се присъединяват към инициативата, толкова по-популярна става тя, което привлича все повече корпоративни организации.

  • https://www.bcause.bg/daritelstvo-po-vedomost.html