АРС УЧАСТВА В ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА “СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ПЛЮС – ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНЦИИ (SI PLUS)”

Между 3 и 5 юли 2023 г. Асоциация за развитие на София участва в заключителното събитие по проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, което се проведе в Будапеща, Унгария.

През първия ден от двудневното събитие участниците в програмата имаха възможността да чуят поздравителни адреси и изказвания от Миклош Векси, комисар на министър-председателя на Унгария в областта на социалното включване, Ричард Сабадош, изпълнителен директор на IFKA, организация партньор по проекта, и Йорд Мъртъл, експерт по социални иновации в L&R Social Research. В рамките на панелите, свързани с финансиране на социални иновации и акселераторите им на унгарска територия, участниците успяха да чуят и гледните точки на редица експерти, представители на институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Във втората половина на деня бяха представени проектите на 10 унгарски организации, социални предприятия и компании, които се бореха за наградите в специалната надпревара за социални иновации на IFKA. Сред тях се отличиха различни проекти за развитие на градската среда, здравни прегледи и услуги за жени, останали без дом, които спечелиха и една от най-големите награди на събитието, платформа за психологическа помощ за хора от различни социални групи, изследвания на социалните неравенства и много други.

Вторият и финален ден от заключителното събитие по проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)” започна с лекции от представители на няколко от най-престижните унгарски университети, както и партньори от екипа по изпълнение на проекта. От Асоциация за развитие на София споделихме предизвикателствата, които срещнахме през последните години от изпълнението на проекта, както и постиженията, с които се гордеем в сферата на социалните иновации.

В панелната дискусия “Центрове за компетенции и социални иновации – постижения, опит и бъдещи планове на национално ниво” от името на АРС се включи Деница Лозанова, директор “Изследвания и анализи” и координатор на проекта “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”.

“Вярваме, че Националният цeнтър за компетенции и социални иновации в България трябва да е гъвкав и иновативен в структурата и функциите си.

Когато говорим за иновации, говорим за мисии за сътрудничество, както и съвместно създаване. Затова най-голямото предизвикателство пред нас е да създадем нещо в рамките на българското законодателство, което в същото време е гъвкаво и създава възможности за точно тези процеси.

Затова започнахме с изобретяването на онлайн пространство, наречено www.social-innovations.club, което да събира на едно място организации, социални предриятия и институции, които да обменят опит, идеи и информация.

Чрез това дигитално начало на центровете можем да си позволим онази гъвкавост и свобода, която общността търси в сферата на социалните иновации.” сподели Деница Лозанова.

“Най-ценното нещо, което постигнахме чрез този проект, е мрежата, която създадохме. Имаме платформа, където хора и организации се срещат и обменят идеи, а това е изключително важно за нас.” добави тя за постигнатото в рамките на проекта.

Следва финалният етап от изпълнението на проекта, в който партньорите ще финализират научените уроци и постигнатото през последните години и ще изведат напред пътя на социалните иновации във всяка една от държавите по проекта .

Проектът “Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)” се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.