Що е то социална иновация?

Какво е Social Innovations Club?

От май 2021 г. Асоциация за развитие на София е част от международен консорциум, изпълняващ проекта Social Innovation Plus – Competence Centers (SI PLUS). Проектът възнамерява да създаде национални центрове за компетентност и социални иновации в четири държави: Австрия, България, Унгария и Словакия.

За последната година екипът на Асоциация за развитие на София проведе множество срещи и събития със социални предприемачи, граждански активисти, представители на местни и национални власти, академични среди, за да оформят и детайлизират структурата и функциите на такъв център и нуждите на гражданите от него.

Първата стъпка от развитието на такива центрове е създаването на онлайн пространство за споделяне на добри практики, идеи и събития, свързани със социалните иновации. Това място се казва Social Innovations Club!

Какво мога да намеря тук?

Създадохме това онлайн пространство, за да съберем на едно място хора и организации, които създават и развиват социални иновации. Целта ни е да обединим знанията, уменията и опита на множество заинтересовани страни в клуб на активистите за социално въздействие. Вярваме, че всеки един участник в този процес може да бъде полезен клуба, който се стараем да създадем и развием. Всеки публикуван ресурс, новина, събитие или вдъхновяваща практика, всяка направена връзка между хора и организации за нас е добре свършена работа.